24/7Credit.se
slide1 slide2 slide3

Belopp

Personnummer:
Namn:
Adress:
Postnummer:
Stad:
E-post:
Repetera e-post:
Mobiltelefon:
Bank:
Clearingnr:
Kontonr:


Jag godkänner villkorenDu kan ansöka 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.Vi är till för dig som är behov av ett tillfälligt lån. Vi kan erbjuda dig ett lån på upp till 4000 kr som skall betalas tillbaka efter 30 dagar. Som ny kund får du låna 500 kronor under 30 dagar helt utan kostnad.

500 kr

Upplägg: 0 kr
Ränta: 0 kr
Effektiv ränta: 0%
Årsränta: 0%
Antal dagar: 30
Totalt belopp: 500 kr

1000 kr

Upplägg: 75 kr
Ränta: 225 kr
Effektiv ränta: 2334%
Årsränta: 365%
Antal dagar: 30
Totalt belopp: 1300 kr

2000 kr

Upplägg: 75 kr
Ränta: 350 kr
Effektiv ränta: 934%
Årsränta: 213%
Antal dagar: 30
Totalt belopp: 2425 kr

3000 kr

Upplägg: 75 kr
Ränta: 450 kr
Effektiv ränta: 611%
Årsränta: 183%
Antal dagar: 30
Totalt belopp: 3525 kr

4000 kr

Upplägg: 75 kr
Ränta: 550 kr
Effektiv ränta: 485%
Årsränta: 167%
Antal dagar: 30
Totalt belopp: 4625 krSkanna och e-posta eller bifoga dokument under fliken ”Kontakt”.

Din möjlighet att få en kredit


Med 247Credit kan du låna ett mindre belopp under en kortare period. Du ansöker enkelt på vår hemsida www.247credit.se. Vi skickar därefter ut ett avtal/skuldebrev med brev till din registrerade adress. Du kan skicka in den på flera sätt bara hela avtalet syns tydligt tillsammans med din underskrift.

Ta kort med kamera och e-posta eller bifoga fil under fliken ”Kontakt”.

Skanna och e-posta eller bifoga dokument under fliken ”Kontakt”.

Faxa på 031-780 23 39

Använda bifogat svarskuvert.

Under fliken ”Kontakt” kan du bifoga inskannat material som går direkt till oss. När vi mottagit ditt avtal utförs en kreditbedömning och du får vid beviljad kredit pengarna insatta på ditt konto. Tänk på att det är den beviljade summan vi överför.
 

Uppfyller du kraven för att få ansöka?


För att vi skall kunna göra en så bra bedömning av dig som möjligt så vill vi att du uppfyller punkterna nedan. Ansök inte annars.

• Vara myndig och minst 18 år
• Vara svensk medborgare och under minst två år mantalsskriven i Sverige
• Har inkomst av tjänst på minst 100.000 kr/år
• Inga nyare betalningsanmärkningar
• Inget skuldsaldo hos Kronofogden
• Att du har skött dina tidigare åtaganden hos oss.

I de fall vi ser att du saknar inkomst i samband med kreditkontrollen ber vi dig komplettera med kopia på din senaste lönespecifikation. Du kan självklart skicka in kopia på lönespecifikationen under fliken ”Kontakt” innan du ansöker.

Utbetalning av beviljad kredit görs enligt följande


Helgfria vardagar före klockan 12.00 så överförs pengarna till din bank normalt samma dag. Du ser beloppet på ditt konto mellan 15.00 och 17.00.

• Helgfria vardagar efter klockan 12.00 så överförs pengarna till din bank under följande bankdag.

• Fredagar efter klockan 12.00 eller under helgen så överförs pengarna till din bank under måndagen efter kl. 15.00
Hur ansöker man om ett lån hos 247credit.se?

Man ansöker direkt via ansökningsformuläret på hemsidan.

När kan jag ansöka om ett lån?

Du kan ansöka 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan


Gör ni kreditkontroll?

Ja. Vi utför en kreditkontroll av dig. Uppgifterna i kreditupplysningen bifogas tillsammans med betalningsaviseringen. I regel senast 5 dagar efter upplysningstillfället.


Får jag ha något skuldsaldo hos Kronofogden?

Nej. Är du osäker på om du har ett skuldsaldo eller ej? Ring till Kronofogdemyndigheten på 0771-73 73 00.


Jag har en betalningsanmärkning, går det inte att ta lån då?

Det sker ingen automatisk sortering utan vi gör en individuell bedömning av varje ärende och en äldre anmärkning behöver inte innebära ett avslag.


Vad kostar det att ansöka om ett mikrolån?

Du ansöker kostnadsfritt direkt via vår hemsida.


Jag har fått en faktura på 50 kr från er. Vad innebär det?

Du har återsänt undertecknat avtal utan att uppfylla våra grundvillkor för att ansöka . 50 kr är kostnaden för hantering och porto. Denna kostnad debiteras alla kunder och ingår då i uppläggningsavgiften. Är du osäker på om du inte uppfyller våra villkor för att ansöka kan du läsa vad som gäller under fliken ”Hur gör jag?”


När kan jag ansöka om ett mikrolån?

Man kan ansöka dygnet runt via ansökningsformuläret på hemsidan. Ansökningar granskas under kontorstid.


Varför har jag beviljats mindre belopp än det jag ansökte om?

247credit.se förbehåller sig rätten att begränsa lånebeloppet.


När kan man ansöka om en kredit på 247credit.se?

Du kan ansöka dygnet runt.


Hur gammal måste man vara för att bli beviljad ett lån hos 247credit.se?

Du måste vara myndig. Dvs. minst 18 år.


Kan man låna mer än 4000kr?

Nej, 4000 är maximalt lånebelopp.


Jag uppfyller de kriterier ni anger, men min ansökan går inte igenom.Varför är det så?

Vi gör alltid en individuell bedömning baserad på information i kreditupplysningen. Tycker du att uppgifterna i kreditupplysningen är felaktiga, kontakta kundtjänst så gör vi en granskning.


När betalas pengarna ut?

När du har skickat tillbaka ditt undertecknade avtal/skuldebrev via e-post, fax eller svarspost granskar vi ansökan och utför en kreditkontroll. Vid positiv granskning/kontroll överför beviljat lån till ditt uppgivna kontonummer. Överförs lånet innan kl. 12.00 på helgfri vardag kommer pengarna in på ditt konto mellan 15.00 och 17.00 samma dag.


Hur betalar jag tillbaka lånet?

I samband med överföring till ditt konto skickas även en avisering. Betalningsuppgifterna framgår även på avtalet. Du kan alltid betala in på bankgiro 618-6779 och använda ditt avtals-/ faktura/ personnummer som referens.


När skall jag betala tillbaka och hur mycket skall jag betala?

Du har alltid minst 30 dagar på dig att betala tillbaka lånet samt ränta och avgift. Förfallodatum finns på inbetalningskortet. Tänk på att vi ska kunna se din betalning på förfallodagen. Förfallodag innebär att betalningen skall vara på vårt konto.


När jag ansöker om ett nytt lån får jag besked om att jag redan har ett lån trots att jag redan betalat det, varför?

När betalningen går via bankgiro dröjer det ca 1-2 bankdagar innan det registrerats i vårt system. Betalar du med inbetalningskortet kan det dröja 3-5 dagar.


Beviljar ni en avbetalningsplan eller anstånd med betalningen?

Vi beviljar ingen avbetalningsplan och inte heller anstånd med betalningen.


Jag klarar inte att betala tillbaka inom utsatt tid. Vad händer då?

Ansök inte om du är osäker på om du kan betala tillbaka. Har inte betalning inkommit i tid sänder vi en påminnelse. Eventuella avgifter och upplupen ränta kapitaliseras därefter för vidare hantering. Ränta debiteras med f.n. med 3 % per månad, räknat från dagen för förfallodagen på avin.


Jag har inte någon av de banker ni angett, kan jag inte låna då?

Vi gör utbetalning till samtliga svenska banker. I regel har du pengarna på ditt konto senast följande bankdag efter att vi erhållit undertecknat skuldebrev. Ibland tar det en extra bankdag vid överföringar. Detta ligger utanför vår kontroll.


Vilka ytterligare avgifter kan tillkomma?

Inga avgifter tillkommer om inbetalning finns på vårt konto samma dag som förfallodagen. Vid för sen eller för låg inbetalning utgår påminnelseavgift samt förseningsavgift. Uppgifterna finns under punkt ”Dröjsmål/Påminnelse” i allmänna villkor.


Jag har blivit ombedd att skicka in kopia på id-handling via e-post eller vanlig post. Varför det?

I vissa fall ber vi dig som kund att skicka in en kopia på id-handling för att kunna styrka din identitet. Till giltig id-handling räknas svenskt körkort, svenskt pass eller id-kort.


Jag har blivit ombedd att skicka in anställningsavtal eller senaste lönespecifikationen via e-post eller vanlig post. Varför det?

Har du inte ett anställningsavtal redan måste du i så fall be din arbetsgivare om detta. Lönespecifikation skall du få efter varje månadslön. Dessa uppgifter kan vi behöva för att styrka din anställning och inkomst.


Kan jag låna om jag har skyddad identitet eller särskild adress?

Nej.

Lämnar ni kontrolluppgift gällande räntan till skattemyndigheten?

Ja, vi lämnar in kontrolluppgifter gällande din under året inbetalda ränta till skattemyndigheten.


Ansvarsfull kreditgivning


247Credit.se är en seriös kreditgivare på den svenska marknaden. 247Credit.se följer gällande lagar och regler i sin verksamhet. Utöver detta utövar 247Credit.se ansvarsfull kreditgivning. Vi på 247Credit.se vill undvika att våra kunder hamnar i betalningssvårigheter och erbjuder därför en avgiftsfri lånespärr till den som önskar. För att aktivera lånespärren så ber vi er kontakta 247Credit.se kundtjänst. Lånespärren gäller i 2 år.


Låna enligt dina behov


Smålån eller blancolån är tilltänkt för mindre och överraskande behov av pengar. 247Credit.se avråder kunder från att utnyttja smålån som en kontinuerlig källa för pengar.

För att inte överbelåna sina kunder, tillåter 247Credit.se enbart ett lån åt gången per kund. 247Credit utför alltid en kreditprövning på varje kund vid varje tillfälle. Tillsammans med kreditprövningen samt kontrollfrågor säkerställer 247Credit.se att den som ansöker om lån har möjlighet att återbetala lånet.

Trots att 247Credit.se endast beviljar lån till personer utan betalningsanmärkningar, så kan en persons ekonomi ändras rätt snabbt. Istället för att lösa problemet med en försämrad ekonomi, genom att söka lån hos andra kreditgivare, så råder vi kunden att först kontakta 247Credit.se för att se över eventuella möjligheter att lösa problemet. I de flesta fall brukar vi kunna lösa dessa problem utan att kunden är tvungen att söka lån hos andra kreditgivare. Om det trots allt inte hittas någon lösning på problemet så råder vi våra kunder att kontakta Konsumentverkets Budget- och Skuldrådgivning.


Om du har problem med dina lån


Se över alla dina lån för att göra en helhetsbedömning av din situation.
Återbetala de som har förfallodag inom kort. Undvik att ta nya lån för att betala bort tidigare lån.
Kontakta kreditgivaren för att se vilka möjligheter det finns för att förlänga lånetiden eller återbetala en del av lånet.
Om inget annat löser situationen vänligen kontakta budgetrådgivningen i din kommun.

247credit är en kredittjänst som är inriktad på marknaden för små och korta krediter, även kallade mikrolån, smslån och korttidslån. I dagsläget erbjuder vi lån på mellan 500 kr och 4000 kr i 30 dagar. Ta gärna kontakt med oss om du har frågor kring våra produkter eller har idéer om framtida tjänster/produkter.

Namn: 247 credit Sverige AB
Org. nr: 556803-9316
Adress: Box 81
Postnummer: 431 21 Mölndal
Telefon: 031-780 23 32
Fax: 031-780 23 39
Hemsida: www.247credit.se
Mail: kundtjanst@247credit.se

Behöver du kontakta oss?

Fyll i formuläret nedan. Du kan även bifoga dokument. För tillfället fungerar det bara att kontakta oss genom E-post.

Personnummer:
E-post:

Meddelande:

Bifoga avtal/dokument nedan